Contact Form

Maciej Cybulski
Dyrektor Mistrzostw

889 539 628
maciej.cybulski@op.pl

IA Aleksander Sokólski
Sędzia Główny

883 976 476
asokolski@gmail.com